Thanh Xuan Open Day


Công nhận trường quốc tế Cambridge


Thanh Xuan Swimming Championship 2020


PTT Vũ Đức Đam đến thăm và làm việc tại trường THCS Thanh Xuân tháng 07/2018


Ngày hội Công nghệ thông tin


Tết trung thu 2019


Ngày hội STEAM năm học 2020 - 2021


HỘI ĐỒNG ANH TRAO GIẢI CUỘC THI YOUR WORLD


LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021


105