1

Trường THCS Thanh Xuân

Địa chỉ: 143 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Website: www.thcsthanhxuan.edu.vn - Email: c2thanhxuan@pgdthanhxuan.edu.vn