TRƯỜNG THCS THANH XUÂN
Ngày cập nhật: 03/06/2017
Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-THCSTX ngày 28 tháng 5 năm 2017 về kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018 của trường THCS Thanh Xuân đã được Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân phê duyệt, Trường THCS Thanh Xuân ra thông báo tuyển sinh năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

UBND QUẬN THANH XUÂN

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

 


Số 02/TB-THCSTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thanh Xuân, ngày 2 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 – 2018

          Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-THCSTX ngày 28 tháng 5 năm 2017 về kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018 của trường THCS Thanh Xuân đã được Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân phê duyệt, Trường THCS Thanh Xuân ra thông báo tuyển sinh năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

- Khối 6: 7 lớp, 35hs/lớp (245 học sinh)

- Khối 7, 8, 9: Thực hiện theo Quyết định số 13/QĐ-SGD&ĐT ngày 04/01/2006 của Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành Quy định việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tiểu học, trung học cơ sở.

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

1. Đợt 1: Xét tuyển thẳng

1.1. Đối tượng:

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc có bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội;

1.2. Điều kiện:

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với các tiêu chí:        

          + Lớp 1,2 : HL Giỏi, HK: Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của học sinh Tiểu học ;

          + Lớp 3, 4, 5: Điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Toán, Tiếng Việt đạt từ 9 điểm trở lên, các môn học khác đạt mức hoàn thành, phần đánh giá  năng lực phẩm chất đạt mức hoàn thành tốt.

- Đạt giải cấp Quốc tế, Quốc gia, Thành phố.

1.3. Căn cứ xét tuyển thẳng

            Học sinh đạt giải cấp Quốc tế, cấp Quốc gia, cấp Thành phố các kì thi do ngành Giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức (chi tiết xem tại phụ lục I)

Lưu ý

- Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm: Học bạ Tiểu học, giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy chứng nhận diện khuyến khích được cộng điểm, giấy chứng nhận diện ưu tiên, giấy chứng nhận các diện khuyến khích không nằm trong diện cộng điểm; 1 ảnh 3x4 (Phụ huynh mang bản photo để nộp và bản gốc để đối chiếu các hồ sơ)

- Nếu hồ sơ xét tuyển thẳng nhiều hơn so với chỉ tiêu thì ưu tiên theo thứ tự cấp đạt giải (Quốc tế, Quốc gia, Thành phố) và chất lượng giải (Nhất, Nhì, Ba) các cuộc thi Văn hóa đến các cuộc thi Thể thao, Văn nghệ.

- Nếu điều kiện về giải của học sinh bằng nhau thì căn cứ vào điểm trong học bạ (như xét tuyển đợt 2).

2. Đợt 2: Xét tuyển

2.1. Đối tượng:

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc có bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội;

2.2. Điều kiện:

2.2.1. Đối với học sinh tuyển vào lớp 6:

- Lớp 1,2 : HL Giỏi, HK: Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của học sinh Tiểu học

- Lớp 3, 4, 5: Điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Toán, Tiếng Việt đạt từ 9 điểm trở lên, các môn học khác đạt mức hoàn thành, phần đánh giá  năng lực phẩm chất đạt mức hoàn thành tốt.

2.2.2. Đối với học sinh tuyển vào lớp 7, 8, 9:

            Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm ở cấp THCS của các năm học trước đều phải đạt học lực Giỏi, Hạnh kiểm Tốt.

2.3. Căn cứ xét tuyển

- Điểm học tập và rèn luyện ở 5 năm Tiểu học ( xem chi tiết tại phụ lục II)

- Điểm khuyến khích (xem chi tiết tại phụ lục II)

- Điểm ưu tiên (xem chi tiết tại phụ lục II)

Tổng điểm xét tuyển = Điểm học tập và rèn luyện + điểm khuyến khích

                                                    + điểm ưu tiên

Lưu ý:

Hồ sơ xét tuyển gồm: Học bạ Tiểu học, giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy chứng nhận diện khuyến khích được cộng điểm, giấy chứng nhận diện ưu tiên, giấy chứng nhận các diện khuyến khích không nằm trong diện cộng điểm; 1 ảnh 3x4 (Phụ huynh mang bản photo để nộp và bản gốc để đối chiếu các hồ sơ)

III. THỜI GIAN

1. Xét tuyển

a. Đợt 1: Xét tuyển thẳng

- Phát hành và thu hồ sơ (bản photo): từ ngày 5/6/2017 đến hết sáng ngày 7/6/2017

- Xét tuyển: ngày 8/6/2017 đến ngày 9/6/2017

- Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: ngày 10/6/2017

b. Đợt 2: Xét tuyển

- Phát hành và thu hồ sơ (bản photo): từ ngày 12/6/2017 đến hết ngày 15/6/2017

- Xét tuyển: ngày 16/6/2017 đến hết ngày 19/6/2017

- Công bố kết quả trúng tuyển đợt 2: ngày 22/6/2017

2. Thu hồ sơ trúng tuyển (bản gốc): từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 5/7/2017

3. Tập trung học sinh: ngày 01/8/2017

IV. HỒ SƠ NHẬP HỌC

1. Đối với khối 6

- Học bạ Tiểu học (bản gốc)

- 01 ảnh 3 x 4

- 01 bản sao giấy khai sinh kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Bản sao hộ khẩu công chứng.

- Giấy chứng nhận diện khuyến khích, ưu tiên (bản gốc)

2. Đối với khối 7, 8, 9

Thực hiện theo Quyết định số 13/QĐ-SGD&ĐT ngày 04/01/2006 của Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành Quy định việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tiểu học, trung học cơ sở gồm:

- Đơn xin chuyển trường có tiếp nhận của trường THCS Thanh Xuân

- Học bạ (bản gốc)

- 01 bản sao giấy khai sinh kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Giấy giới thiệu của trường chuyển đi

- Bản sao hộ khẩu công chứng.

- Giấy chứng nhận diện khuyến khích, ưu tiên (bản gốc nếu có)

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh khó khan đặc biệt về gia đình.

 

 

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;

- UBND Quận;

- Phòng GD&ĐT;

- UBND các phường thuộc Quận;

- Các trường TH, THCS thuộc Quận;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

Ngô Thị Diệp Lan

 

 

 

 

 

 


PHỤ LỤC I: CÁC CUỘC THI, OLYMPIC DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

(Kèm theo Công văn số 10267/SGD&ĐT-QLT ngày 03/1/2015 của Sở GD&ĐT Hà nội)

 

Số TT

Tên cuộc thi

Đơn vị tổ chức

A

NHÓM CÁC CUỘC THI OLYMPIC DÀNH CHO HỌC SINH BẬC TIỂU HỌC

1

Cuộc thi giải toán qua mạng internet - Violympic

Bộ GD - ĐT phối hợp với ĐH FPT tổ chức bắt đầu từ năm học 2008 - 2009

2

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet ( IOE)

Bộ GD&ĐT phối hợp với VTC

3

Thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (VIFOTEC)

- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt nam;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Đài Truyền hình Việt Nam

4

Hội khỏe phù đổng toàn quốc

Bộ GD&ĐT phối hợp

5

Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng

Bộ GD&ĐT

6

Giải vô địch Taekwondo

Hội Thể thao học sinh Việt Nam phối hợp Liên đoàn Taekwondo Việt Nam

B

NHÓM CÁC CUỘC THI ,OLYMPIC DÀNH CHO HỌC SINH BẬC

THCS VÀ THPT

I. Nhóm các cuộc thi, Olympic Trí tuệ

1

Thi HSG các bộ môn văn hóa cấp thành phố

Sở GD&ĐT Hà Nội

2

Thi giải toán qua mạng internet – Violypic

Bộ GD-ĐT phối hợp với ĐH FPT tổ chức bắt đầu từ năm học 2008 - 2009

3

Thi giải toán bằng Tiếng Anh (HOMC)

Sở GD&ĐT Hà Nội

4

Thi giải toán trên máy tính cầm tay

Sở GD&ĐT Hà Nội

5

Thi Olympic Tiếng Anh

Sở GD&ĐT Hà Nội

6

Thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE)

Bộ GD-ĐT phối hợp với VTC

7

Viết thư quốc tế UPU

Bộ GD&ĐT

8

Thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”

Sở GD&ĐT Hà Nội

II. Nhóm các cuộc thi, Olympic Khoa học Kỹ thuật

1

Thi HSG các bộ môn kỹ thuật cấp Thành phố

Sở GD&ĐT Hà Nội

2

Thi nghiên cứu KHKT (Intel VISEF và Intel ISEF)

Bộ GD&ĐT

3

Thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (VIFOTEC)

- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đài Truyền hình Việt Nam

4

Thi thí nghiệm thực hành (một trong các bộ môn vật lí, hóa, sinh học)

Bộ GD&ĐT

5

Thi Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn

Bộ GD&ĐT

6

Thi nghề phổ thông cấp THCS, THPT

Bộ GD&ĐT

III.Nhóm các cuộc thi Olympic Văn nghệ, Thể dục thể thao, Mỹ thuật

1

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức

2

Hội thảo giáo dục Quốc phòng toàn quốc

Bộ GD&ĐT

3

Hội khỏe phù đổng toàn quốc

Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức

4

Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng

Bộ GD&ĐT

5

Giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc

Hội Thể thao học sinh Việt Nam phối hợp Liên đoàn Taekwondo Việt Nam

6

Giải điền kinh, bơi lội, bóng rổ học sinh toàn quốc

Bộ GD&ĐT

 

 


PHỤ LỤC II

CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Đối với học sinh tuyển vào lớp 6: Tổng điểm xét tuyển là 110 điểm

1.1. Điểm học tập và rèn luyện trong từng năm học: Tổng điểm 100

          - Lớp 1, 2 : HL Giỏi, HK Tốt được tính 20 điểm/năm ;

          - Lớp 3, 4, 5: Điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Toán, Tiếng Việt đạt từ 9 điểm trở lên; các môn học khác đạt mức hoàn thành; năng lực phẩm chất đạt mức hoàn thành tốt được tính 20 điểm/năm.

         1.2.Quy đổi điểm khuyến khích và ưu tiên

a/ Điểm khuyến khích

- Những học sinh đạt giải thưởng cá nhân (hoặc đồng đội) trong các cuộc thi quy định tại công văn số 10267/SGD&ĐT-QLT về thông tin các cuộc thi, các kỳ thi Olympic dành cho học sinh phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành ngày 03/11/2015.

Lưu ý:

          - Các loại giải thưởng nhận huy chương được tính tương đương như sau: Vàng (Nhất); Bạc (Nhì); Đồng (Ba).

          - Học sinh đạt nhiều giải thưởng trong nhiều cuộc thi, chỉ được tính điểm cộng của giải đạt cao nhất.

          Điểm khuyến khích được quy đổi như sau:

          - Các giải thưởng khác:

Cấp chứng nhận giải

Giải

Điểm quy đổi

Ký hiệu

 

Quận, Huyện

Nhất

6

QU1

Nhì

5

QU2

Ba

4

QU3

Khuyến khích

3

QU4

b/ Điểm ưu tiên: Hs có nhiều diện ưu tiên, chỉ được tính điểm của diện ưu tiên cao nhất.

STT

Đối tượng

Điểm cộng

Ký hiệu

1

Học sinh diện gia đình chính sách

4

CS

2

Con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo (có xác nhận của cơ quan)

3

BG

3

Học sinh có hộ khẩu phường Thanh Xuân Trung

2

TXT

4

Con cán bộ đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc quận Thanh Xuân

2

CB

5

Học sinh có hộ khẩu quận Thanh Xuân

1

TX

6

Con người dân tộc thiểu số

1

DT

2. Đối với học sinh tuyển lớp 7, 8, 9:

         2.1. Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm ở cấp THCS của các năm học trước đều phải đạt học lực Giỏi, Hạnh kiểm Tốt.

         2.2. Điểm khuyến khích và ưu tiên được tính như đối với học sinh tuyển vào lớp 6.

 

 

Tác giả:Trường THCS Thanh Xuân
LIÊN HỆ
Trường THCS Thanh Xuân
Địa chỉ: 203 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04 3852 1818
Email: c2thanhxuan-tx@hanoiedu.vn
Website: thcsthanhxuan.edu.vn

"Trường THCS Thanh Xuân mang đến cho học sinh những trải nghiệm hội nhập với việc học tiếng anh và các vấn đề toàn cầu trong khi vẫn giữ gìn các giá trị Việt Nam bằng việc phát triển các kỹ năng cơ bản, thúc đẩy sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng trong cuộc sống."