TRƯỜNG THCS THANH XUÂN
Ngày cập nhật: 21/06/2018

UBND QUẬN THANH XUÂN

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

 


Số: 12/TB-THCSTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thanh Xuân, ngày 20 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019

Do trùng lịch làm việc của Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm  2018 và lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh lớp 6 phân hệ Cambrigde đặt tại trường THCS Thanh Xuân

Trường THCS Thanh Xuân thông báo điều chỉnh thời gian xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển đợt 2 trong lịch tuyển sinh năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

Lịch cũ

Lịch điều chỉnh

Nội dung công việc

Ngày 18/6/2018 – 23/6/2018

Ngày 18,19,21

tháng 6/2018

Xét tuyển

 

25/6/2018

22/6/2018

Công bố danh sách trúng tuyển đợt 2 (diện xét tuyển)

 

Nhà trường thông báo để các bậc phụ huynh học sinh biết để thực hiện theo đúng lịch.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- UBND quận TX;

- Phòng GD&ĐT quận TX;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Ngô Thị Diệp Lan

Tác giả:Ban tuyển sinh
LIÊN HỆ
Trường THCS Thanh Xuân
Địa chỉ: 203 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04 3852 1818
Email: c2thanhxuan-tx@hanoiedu.vn
Website: thcsthanhxuan.edu.vn

"Trường THCS Thanh Xuân mang đến cho học sinh những trải nghiệm hội nhập với việc học tiếng anh và các vấn đề toàn cầu trong khi vẫn giữ gìn các giá trị Việt Nam bằng việc phát triển các kỹ năng cơ bản, thúc đẩy sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng trong cuộc sống."