TRƯỜNG THCS THANH XUÂN
Ngày cập nhật: 08/07/2017
Trường THCS Thanh Xuân thông báo điều chỉnh Kế hoạch tiếp nhận học sinh lớp 7,8,9 năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

UBND QUẬN THANH XUÂN

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

 


Số 04/TB-THCSTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thanh Xuân, ngày 1 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018

 

Trường THCS Thanh Xuân thông báo điều chỉnh Kế hoạch tiếp nhận học sinh lớp 7,8,9 năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Sau ngày 30/06/2017, nhà trường tiếp tục tiếp nhận học sinh theo Quyết định số 13/QĐ-SGD&ĐT ngày 04/01/2006 của Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành Quy định việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tiểu học, trung học cơ sở.

          Chú ý: Hồ sơ nhập học gồm

- Đơn xin chuyển trường có tiếp nhận của trường THCS Thanh Xuân

- Học bạ (bản gốc)

- 01 bản sao giấy khai sinh kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Giấy giới thiệu của trường chuyển đi

- Bản sao hộ khẩu công chứng.

- Giấy chứng nhận các giải văn hóa, thể thao từ cấp Quận trở lên (bản gốc nếu có)

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về gia đình.

Nhà trường thông báo để các bậc phụ huynh học sinh biết để thực hiện theo đúng lịch.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- UBND quận TX;

- Phòng GD&ĐT quận TX;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Thị Diệp Lan

 

 

 

LIÊN HỆ
Trường THCS Thanh Xuân
Địa chỉ: 203 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04 3852 1818
Email: c2thanhxuan-tx@hanoiedu.vn
Website: thcsthanhxuan.edu.vn

"Trường THCS Thanh Xuân mang đến cho học sinh những trải nghiệm hội nhập với việc học tiếng anh và các vấn đề toàn cầu trong khi vẫn giữ gìn các giá trị Việt Nam bằng việc phát triển các kỹ năng cơ bản, thúc đẩy sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng trong cuộc sống."